very fun park

paul ramírez jonas
fubon art foundation -- taipei, taiwan
24.7 - 28.8.2015