15.2.2013

tomie ohtake 99 anos | metrópolis

tomie ohtake
Tomie Ohtake no programa Metrópolis em 23.11.2012.